Zasady uczestnictwa w projekcie Inwestorów

 

Zasady uczestnictwa w projekcie Inwestorów to:

1.Twórca Rozwiązań może być jednocześnie Inwestorem i objąć udziały w tworzonej spółce.

2.Spółka może mieć więcej niż jednego Inwestora oprócz uczestnictwa Inkubatora.

3.Inwestorzy mogą objąć maksymalnie 80% udziałów w spółce, nie mniej niż 51%.

4.Inwestor zgłasza swoje zainteresowanie uczestnictwem w spółce w dogodny dla siebie sposób, w czasie trwania okresu preinkubacji.

5.Inwestor deklaruje jaką wielkością udziałów w spółce jest zainteresowany i w jakiej formie zamierza wnieść aport.

6.Inwestorom zostaną zaprezentowane zaawansowane Koncepcje spółek.

7.Inwestor bądź Inwestorzy, jeżeli będzie ich więcej niż 1 wytypują dwie osoby do zarządu spółki: prezesa i wiceprezesa zarządu.

8.Inwestorzy reprezentujący większościowy kapitał spółek będą mieli także dominującą rolę w zarządzaniu spółkami, nie będą jednak mogli zmienić przedmiotu działalności spółek, którym są urządzenia lub inne koncepcje pochodzące z Odnawialnych Źródeł Energii, do tego czasu kiedy w spółkach uczestniczy Inkubator. Uprawnienia Inkubatora są zdefiniowane w innym rozdziale.