Cel strategiczny projektu

Cel strategiczny projektu to stworzenie samofinansującego się Inkubatora poprzez:

1.Powstanie dwóch przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych dostarczających na rynek urządzenia lub inne koncepcje pochodzące z Odnawialnych Źródeł    Energii. Instytut Karpacki – Inkubator Technologiczny obejmie od 20% do 49% udziałów.

2.Sprzedaż udziałów po około 5 latach, a przychód ze sprzedaży udziałów zostanie przekazany na dalszą działalność proinnowacyjną Inkubatora.