Zasady uczestnictwa w projekcie Twórców rozwiązań technologicznych
 
1.Należy wypełnić Ankietę Wstępną dostępną na WWW i przesłać ją na adres Fundacji lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Przesłanie Ankiety Wstępnej będzie jednoczesną akceptacją niniejszych Zasad.
 

2. Inkubator podejmie kontakt z wybranymi autorami Ankiet, które są zgodne ze strategią Inkubatora i założeniami realizowanego projektu.

3.Inkubator zaprosi wybranych autorów Ankiet na  Spotkanie Wstępne, którego celem będzie omówienie podstawowych założeń technicznych rozwiązań technologicznych. Spotkania odbywać się będą na terenie całej Polski.

4.Na podstawie spotkań wstępnych zostaną wybrane 4 Rozwiązania będące pojedynczą technologią  bądź grupujące kilka zbliżonych technologii w ramach jednego tzw. Rozwiązania.

5.Z Twórcami czterech wybranych rozwiązań technologicznych podpisane zostaną memoranda o współpracy, które wykluczą wykorzystanie konkretnej technologii bez zgody Twórcy,  dając im możliwość uczestnictwa w przyszłych spółkach.

6.Inkubator wraz z Twórcami opracuje Dokumentację Techniczną opisującą kluczowe zagadnienia 4 Rozwiązań. Twórcy Rozwiązań będą ściśle i nieodpłatnie współpracować przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej.

7.Inkubator wraz z Twórcami Rozwiązań prezentować będzie koncepcje techniczne produktów inwestorom prywatnym, wyrażającym chęć wejścia kapitałowego w tworzone spółki.

8.
Po okresie preinkubacji do komercjalizacji i wejścia kapitałowego zostaną przekazane Rozwiązania, które pozytywnie przejdą proces preinkubacji. Pozostałe będą komercjalizowane w późniejszym okresie.

9.Twórcy Rozwiązań posiadać będą prawo wniesienia aportu: rzeczowego, finansowego bądź niematerialnego i na podstawie wyceny wartości aportu  objąć adekwatną ilość udziału w spółce.

10.Istnieje możliwość zaangażowania się Twórców Rozwiązań w bieżące funkcjonowanie spółki jako: a) członek zarządu, b) pracownik, c) doradca-ekspert.