Projekt
Fundacja Instytut Karpacki realizuje projekt

"Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych - Inkubator Technologiczny"
 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 3.: Kapitał dla Innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności Innowacyjnej